Notice

उन्नाइसौ‌ नगर परिषद् सम्पन्न

 धनकूटा नगरपालिकाको उन्नाइसौ नगरपरिषद २०७० साल पौष ३० गते सम्पन्न भएको छ। परिषदबाट आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को वार्षिक योजना नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी पौष ३० गते नगरपालिकामा विशेष समारोहका वीच सार्वजनिकीकरण गरियो ।